DOMEXPERT
Mgr inż. Stanisław Kapelski
Rzeczoznawca majątkowy posiada uprawninia nr 2654
oraz uprawnienia Rzeczoznawcy budowlanego
Mgr inż. Milena Kapelska - Koblańska
Rzeczoznawca majątkowy posiada uprawninia nr 6588
KONTAKT 076/854-58-42

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 508-305-662
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY 501-720-369
DOMEXPERT FB
Kontakt
Jak dojechać
O firmie
Kwalifikacje
Referencje
Kontakt
Linki
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

  Rzeczoznawca majątkowy wykonuje wycenę nieruchomości i praw majątkowych:

 • lokal mieszkalny, lokal użytkowy
 • dom mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek usługowy, handlowy
 • działka budowlana, działka rolna, działka komercyjna
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • nieruchomość przemysłowa, biurowa i magazynowa
 • wartość majątku do podziału
 • aport nieruchomości do spółki
 • inne prawa do nieruchomości

  dla celów:
 • bank – dla ustalenia wartości zabezpieczenia wierzytelności;
 • urząd skarbowy – dla ustalenia wartości przedmiotu spadku lub darowizny w celu wymierzenia opłaty skarbowej;
 • urząd miasta lub gminy – w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wybudowania urządzeń technicznych; w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wybudowania drogi; w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, z tytułu podziału nieruchomości; w celu naliczenia opłaty za wykupywany od gminy na własność lokal; w celu ustalenia ceny wywoławczej do przetargu za nieruchomość miasta/gminy;
 • sądu – dla ustalenia wartości majątku do podziału (np. w przypadku rozwodu, spadku);
 • doradcy rynku nieruchomości – w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej, będącej wynikiem analizy opłacalności;
 • firmy, osoby prawnej – w celu ustalenia wysokości wnoszonego aportu;
 • przedsiębiorcy – w celu ustalenia wartości budynków i budowli do podstawy amortyzacji oraz maszyn, urządzeń i samochodów
 • zbywcy lub nabywcy nieruchomości – wartość służy jako pomoc przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu/sprzedaży;

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

 • ocena wytrzymałości stropu,
 • zgodność robót budowlanych
 • z umową i zasadami sztuki
 • budowlanej

  Rzeczoznawca budowlany

  EKSPERTYZY, OPINIE

 • ocena wad w robotach budowlanych,
 • ocena stanu technicznego, zużycia budynków

 • Ekspertyzy
  DOMEXPERT Rzeczoznawca Majątkowy
  59 – 220 Legnica, ul. Zielona 3/7
  tel. kom.: 508 – 305 – 662
  e-mail. biuro@domexpert.com.pl